FANDOM


Kadosh אזהרה חמורה!
למען הבהרה בלבד ארץ הארנבים קדושה לארנבים ולכל העמים שומרי בריתה.
כל הצוחק על ערך זה יוענש לפי החוק הארנבי!
העונשים לעבירה זו הם כדלהלן:
  1. סקילה בגבינה
  2. עשר שנות עבודות פרך במכרה הגבינה \אורניום הארנבי
  3. עשרים דקות צפייה בקליפ של רוני סופרסטאר (במקרים קיצוניים בלבד)

ארץ הארנבים (ארנב. Kapiland), האזור שבו ממוקמת מרבית הפדרציה הארנבית.

ארץ הארנבים בעצם מהווה את קבוצת איי הארנב שחשבו פעם שהם נמצאים בקפריסין, אך כעת יודעים שהם ממוקמים איפשהו בדרום.

ארץ הארנבים בתנ"ב עריכה

ארץ הארנבים היא המקום שבו מתרחשת רוב העלילה בתנ"ב. הנה אזכורים מפורסמים של ארץ הארנבים בתנ"ב -

  1. "וימלוך שבוליהו על ארץ הארנב ועל קקילנד בחוכמה וביושר עד היום למחרת."\ ספר בננות, קרפדות, פרק קק"י, פסוק ה'תתרי"א.
  2. "ויאמר הכוח למאסטר יודה: לך תאכל בננות, יא -ביפ- בארץ הארנבים."\ ספר בננות, ג'דיים ב', פרק שי"ט, פסוק א'.
  3. "מחמחמחמחמח מחמחמח? ממממממחחחחחחחח!"\ ספר נאחס, בלובים, פרק מ"ח, פסוק מ"ח.