FANDOM


 הסמיילים

הסמיילים הם יצורים תמימים לכאורה,אך מאחורי הפרצוף המחייך עומדים יצורים מרושעים ונוראים אם לב אכזר!!!.


הסמיילים היסטוריהעריכה

V,p,ju, vxnhhkho

התפתחות הסמיילים

הסמיילים שלב ראשוןעריכה

בהתחלה הסמיילים היו חברה משגשגת של מפלצות מכוערות אך אינטלגינטיות. אך פתאום האי שלהם טבע במים ורבים מהם מתו.

הסמיילים שלב שניעריכה

השלב האבולוציוני הבא של הסמיילים היה עיגולים מהובים. בגלל שלעיגולים הצהובים אין פה הם תקשרו בקפיצות .ובגלל שלא היו להם עיניים הם נתקעו בדברים כול הזמן מה שגרם למוות של 30,000 עיגולים צהובים.

הסמיילים שלב שלישיעריכה

לאחר מכן הסמיילים הפכו לפאקמנים. (מידע על זה יש בערך על פקמנים)

הסמיילים שלב רביעיעריכה

כים הסמיילים הם עיגולים צהובים עם פה ועיניים כמו שאנחנו מכירים אותם. אבל תיזכרו:

למרות חיוכם התמים הסמיילים הם מפלצות מרושעות ומפחידות.

הסמיילים כיוםעריכה

כיום הסמיילים ממשיכים לשעבד את האנושות ומופיעים לפעמים כאנשים כמו: