FANDOM


 • ארנביקיפדיה היא לא מילון.
 • ארנביקיפדיה היא לא בימת נאומים.
 • ארנביקיפדיה היא לא מאגר קישורים.
 • ארנביקיפדיה היא לא פורום.
 • ארנביקיפדיה היא לא לוח מודעות.
 • ארנביקיפדיה היא לא פורטל משחקים.
 • ארנביקיפדיה היא לא ויקיפדיה.
 • ארנביקיפדיה היא לא איןציקלופדיה.
 • ארנביקיפדיה היא לא אינציקלופדיה אינטרנטית חופשית (ראה: ארנביקיפדיה היא לא ויקיפדיה)
 • ארנביקיפדיה היא לא בדיחה מטומטמת שחוזרת על עצמה.
 • ארנביקיפדיה היא לא צואת סוסים.
 • ארנביקיפדיה היא לא שואת הארמנים.
 • ארנביקיפדיה היא לא מדינה.
 • ארנביקיפדיה היא לא פצחן קטליתי.
 • ארנביקיפדיה היא לא עיר.
 • ארנביקיפדיה היא לא מחלה מדבקת.
 • ארנביקיפדיה היא לא אוסף גושי חרא שיודעים לכתוב.
 • ארנביקיפדיה היא לא חומר כימי.
 • ארנביקיפדיה היא לא מתכת רדיואקטיבית.
 • ארנביקיפדיה היא לא איראן.
 • ארנביקיפדיה היא לא צפון קוריאה.
 • ארנביקיפדיה היא לא דרום קוריאה.
 • ארנביקיפדיה היא לא סין.
 • ארנביקיפדיה היא לא קומוניזם.
 • ארנביקיפדיה היא לא ברית-המועצות.
 • ארנביקיפדיה היא לא סוציאליזם.
 • ארנביקיפדיה היא לא קפיטליזם.
 • ארנביקיפדיה היא לא פציפיזם.
 • ארנביקיפדיה היא לא פשיזם.
 • ארנביקיפדיה היא לא נאו-פשיזם.
 • ארנביקיפדיה היא לא אנרכיזם.
 • ארנביקיפדיה היא לא שום מילה שמסתיימת ב"איזם".
 • ארנביקיפדיה היא לא בדיחה מטומטמת שחוזרת על עצמה.
 • ארנביקיפדיה היא לא קתולהו.
 • ארנביקיפדיה היא לא שם של אחד מהזקנים.
 • ארנביקיפדיה היא לא מוות.
 • ארנביקיפדיה היא לא חיים.
 • ארנביקיפדיה היא לא מצב צמח.
 • ארנביקיפדיה היא לא העתקה עלובה מאיןציקלופדיה, וסתם חתיכת חרא.
 • ארנביקיפדיה היא לא אתר פורנו.
 • ארנביקיפדיה היא לא אתר האינטרנט של אל-קעידה.
 • ארנביקיפדיה היא לא "ויקיפדיה:מדריך לנקודת מבט נייטרלית".
 • ארנביקיפדיה היא לא סבל טהור.
 • ארנביקיפדיה היא לא סם ממכר.
 • ארנביקיפדיה היא לא תחליף ויאגרה.
 • ארנביקיפדיה היא לא בדיחה מטומטמת שחוזרת על עצמה.
 • ארנביקיפדיה היא לא בייביסיטר.
 • ארנביקיפדיה היא לא אתר שתרצו לבקר בו.
 • ארנביקיפדיה היא לא "ויקיפדיה:עקרונות וקווים מנחים לכתיבה על חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה".
 • ארנביקיפדיה היא לא חתיכת חרא אינפרנאלי.