FANDOM


דמוקרטיה מדגמית הינה הדעה שלי לגבי צורת הבחירות הדרושה בממשל. השיטה מושפעת בעיקר מחבר מושבעים ו דמוקרטיה ישירה.

למרות שניתן כיום לקרוא לרוב השיטות השלטון כך (חצי מההחלטות נקבעות בשל מדגמים והחצי השני נועד להשפיע עליהם) הכוונה כאן הינה אחרת בכך שבמקום בחירות של כל בעלי זכות הבחירה יהיה מדגם אקראי מבין בעלי זכות הבחירה ורק לאחר דיון מעמיק תהיה בחירה או החלטה.

בשיטה הדמוקרטית הרגילה המידע שהבוחר מקבל מורכב לרוב מסיסמאות, כאשר הבוחר צריך להשקיע מאמץ רב כדי לקבל את כל המידע. כאשר רוב המידע המשמש את הבוחר (כגון מצע הבחירות של המפלגה) הינו לא ברור ומיועד בעיקר כדי להגדיל את כוחה של המפלגה. בנוסף בוחרים מעטים מכירים אישית את מי שהם בחרו בהם.

לעומת זאת אם הבחירות היו נעשות על ידי מדגם אקראי של הבוחרים, כאשר היה מפגש ישיר בין כל בוחר לבין רוב הנבחרים, אזי הבחירה תוכל להיות נכונה יותר. וגם תהליך הבחירות יהיה מהיר וזול יותר.

מעבר לבחירה בנציגי הציבור ניתן להשתמש בשיטה זו כדי לקבל אישורים והחלטות אחרות. כלומר ליצור מדגם אקראי קטן מתושבי עיר כדי לאשר את החלטות ועדת הבניה או להחליט את מי למנות לתפקיד בעיריה או במשרד ממשלתי או לקבל אישור סופי לחוק, או לקבל החלטה סופית במכרז. בכך לערב יותר את תושבי העיר והמדינה ולקבל פיקוח הדוק ואפקטיבי יותר על נבחרי הציבור. לביצוע החלטות אלו ינתן לאנשי המגדם את הזמן, המידע והמשאבים הדרושים לקבלת ההחלטות הנכונות.

ניתן עוד להוסיף אפשריות רבות בהם ניתן לערב את המדגם האקראי, למשל כאשר נציג ציבור כשל ציבורית ואז ניתן יהיה בכך להחליט אם להעביר אותו מתפקידו. עוד ניתן לעבור על מסמכי ביקורת העיר או המדינה ולעקוב אחרי ביצוע הממלצות, תוך נתינת "שיניים" לביקורת.

היתרון העיקרי של מדגם אקראי הינו בכך שניגוד האינטרסים וההשפעות הפסולות עליו יהיה קטן ביותר מאחר ואין הוא עומד לבחירה וזקוק לכספים להמשך פעולתו. אנשי המדגם יקבלו פיצוי הולם על הפסד זמנם והם יפעלו למשך מספר בודד של ימים. בעוד ניתן לומר שלאנשי ציבור יש ניסיון ויכולת רבים יותר מאשר לאדם הממוצע, לרוב אין להם את הזמן הדרוש כי הם עסוקים בהישרדות פוליטית. בנוסף האדם הממוצע יכול לקבל החלטה שאינה פופולרית אבל הינה נכונה. ישנם החלטות לא מעטות שהציבור מתנגד להם בשל חוסר ידע והבנה של השלכות של ההחלטה. כאשר פוליטקאי עלול לקבל את ההחלטה הלא נכונה בשל יחס הציבור העתידי כלפיו.

הצלחה של שיטה כזו תהיה תלויה במנגנון שמצד אחד יבטיח את הבחירה האקראית, יאפשר את הזמן, המידע והמשאבים הדרושים לקבלת ההחלטה, ימנע השפעות חיצוניות בלתי כשרות.

מדוע מדגם עריכה

הסיבה שדמוקרטיה הינה שיטת הממשל של כל המדינות המתקדמות הינה שדמוקרטיה הינה שיטת הממשל עם רמת השחיתות הנמוכה ביותר. הסיבה היא כנראה המשפט "כוח משחית, וכוח אבסולוטי משחית בצורה אבסולוטית". לכן ככול שרמת ביזור הכוח תעלה כך תרד רמת השחיתות. שימוש במדגם אקראי יאפשר ביזור אקראי של הכוח דבר שהוא די שקול לביזור מלא.

כיום ישנם דברים רבים שהיה עדיף אם היו מחליטים עליהם במשאל עם, אך הסיבוך והעלות מונעים זאת. בשיטה של מדגם ניתן יהיה לבצע מדגם המייצג משאל עם בקלות.

בשיטה הנוכחית הבחירות הם למען שני מטרות עיקריות שונות:

  • בירור רצון העם.
  • בחירת האנשים המתאמים ביותר להנהיג את העם, ובכך מי שכשל בהנהגה יוחלף.

ברור שיש כאן ניגוד ואנו מקבלים רק פשרה חלקית ביותר כאשר נבחר לעיתים מוקרב רצון העם למען בחירת אנשים מתאימים, ולעיתים נבחרים אנשים טובים, אך שאינם מייצגים את רצון העם. לכן אם רצון העם יוחלט בנפרד מבחירת המנהיגים נקבל שלטון שיממש יותר טוב את רצון האם, ועם האנשים הטובים ביותר, גם אם החזון שלהם אינו תואם את חזון העם.

היכן יש להשתמש בשיטה עריכה

  • כאשר ישנם בחירות כוללות אך בשל הקושי של פרט בודד לקבל החלטה, ההחלטה שלו לרוב אינה קרובה להחלטה שהוא יקבל לאחר לימוד מלא של נסיבות ההצבעה. לכן עדיף יהיה הצבעה של מדגם אקראי על הצבעה אקראית של כלל הבוחרים.
  • כאשר החלטה של נציג ציבור מנוצלת לעיתים לרעה. (לדוגמה מינוי מקורבים לתפקידים שונים)
  • כאשר יש ניגוד אינטרסים מובנה. (לדוגמה הון ושלטון)
  • כאשר יש חוסר הסכמה בין ניציגי הציבור.

בעיות ופתרונם עריכה

  • בחירות כלליות הם בסיס הדמוקרטיה ולכן הם "קדושים" : בחירות הם רק אמצעי כדי להביע את רצון העם ולבחור את מנהיגיו. אם יש משהוא שישיג את המטרה יותר טוב יש להשתמש בו במקום!
  • במדגם תהיה תמיד סטייה לעומת הדעה של כלל הבוחרים : ניתן לחשב את אחוז הטעות ולדרוש רוב שישאר גם לאחר טעות הסטייה, אם לא יהיה רוב זה תועבר ההחלטה למדגם גדול יותר.
  • ישנם דרכים רבות להשפיע לרעה על המדגם : כמו שישנם דרכים רבות להשפיע בכל שיטה, צריך רק מנגנון טוב מספיק.
  • ישנם עליות רבות ליישום השיטה : הורדת השחיתות ושיפור איכות ההחלטות תביא תועלת שתהפוך את עלות השיטה לשולית בלבד.