FANDOM


המונח לבנון מופיע לפחות 122 פעמים בספר 1000 או 2000 סיבות למה גסטין ביב....(אני לא משלים את המשפט כדי להימנע מתביעה) מעפן וטיפש ומעצבן ועוד הרבה דברים. הנה חלק מהפעמים.

1


גסטין ביבר מת על לבנון כי הוא גיי

2


לבנון אונסת את אירן

3


מהו הקשר בין מעפן ללבנון הכול

4


לבנון מעפנית