FANDOM


סיפור מתפצל עריכה

בחרו אחת המילים הצבועות בצבע אדום והמשיכו את הסיפור מאותה נקודה. אינכם חייבים לסיים את כל הסיפור. תוכלו להוסיף אפילו משפט אחד. תוכלו גם ללחוץ על המילים הצבועות בצבע ירוק כדי לקרוא ולהוסיף לעבודה של אחרים


לפני שנים רבות, הייתה משפחה ענייה מאוד. הם גרו בבית קטן בקצה היער. יום אחד אב המשפחה אמר לאישתו:

“אני הולך לחפש עבודה בעיר הגדולה”.

הוא חבש את כובעו ויצא מהבית לכיוון העיר... המשך


אני משאירה את סוף הסיפור לכם... בחרו אחת המילים הצבועות בצבע אדום והמשיכו את הסיפור מאותה נקודה. אינכם חייבים לסיים את כל הסיפור. תוכלו להוסיף אפילו משפט אחד. תוכלו גם ללחוץ על המילים הצבועות בצבע ירוק כדי לקרוא ולהוסיף לעבודה של חבריכם